Webcam yr

The camera is configured to create a continuous stream which is uploaded to the servers of Rail Cam and is served to this web page from there.

Webcam yr-12Webcam yr-4

A time-lapse video for the last 24 hours (top) the last 30 days (center) and the last 12 months (bottom) is available courtesy of Lookr.

Fordelen med å leggje det til på webcams.travel er at ikkje berre kan vise kameraet, det vil òg bli vist på svært mange andre nettstader.

Slik gjer du det: Dersom du finn eit kamera som er feilplassert, har gale opplysningar e.l. Klikk på biletet slik at du går til webcams.travel. På venstre side ganske langt nede finn du lenker der du kan melde inn endringar.

Scegliete il paese tra Moena e Canazei oppure la Ski Area che preferite.

Su ogni webcam avete la possibilità di vedere l'immagine in diretta ed ogni ora della giornata.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “Webcam yr”